ASIA MINOR STUDIES

188.083 20.099

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir. Dergimize makale gönderimi http://dergipark.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. 

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco,Ceeol, CopernicusDrji, InfoBase, Asos, Akademikdizin, Araştırmax, Acarindex ve Sobiad gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan tüm makalelere  DOİ numarası verilmektedir.

Dr. Serhat KUZUCU : 0533 493 8811                      Dr. M. Ali YILDIRIM: 505 664 2412

asiaminorstudies@hotmail.com


Cilt 1, Sayı 1 (2013): Ocak


Kapak sayfası


ISSN: 2148-9858